Intel CPU Core 2 Quad, RAM and CPU Cooler in LAKELANDS, Western Australia for sale

Intel CPU Core 2 Quad, RAM and CPU Cooler
Intel CPU Core 2 Quad, RAM and CPU Cooler
Intel CPU Core 2 Quad, RAM and CPU Cooler
Intel CPU Core 2 Quad, RAM and CPU Cooler

Intel CPU Core 2 Quad Q6600 2.4 GHZ, 2 x 1GB Geil PC2 5300 RAM, and Zalman CPU cooler